Zespół

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Marek Mikosza Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska
dr Marek Mikosza – doktor nauk ekonomicznych, rzecznik patentowy, radca prawny

Rzecznik Patentowy od 2008 roku. Radca prawny od 2010 roku. Studia podyplomowe z zakresu własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Biegły Sądowy z zakresu szacowania wartości intelektualnych. Dysertacja doktorska pt. „Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie” obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

W swojej ponad dziesięcioletniej praktyce zajmował się doradzaniem podmiotom gospodarczym w optymalizacji dorobku intelektualnego przedsiębiorstwa, pomagając w uzyskiwania i ochronie praw własności intelektualnej w kraju i zagranicą. Uczestniczy w postępowaniach sądowych a także administracyjnych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM). Jako prawnik procesowy prowadził wiele sporów dotyczących ochrony dóbr przedsiębiorstw w zakresie własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji zarówno przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi jak i sądami powszechnymi.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w aspekcie identyfikacji i uzyskiwania praw wynalazczych, sądowego dochodzenia roszczeń z zakresu własności intelektualnej oraz wyceny i innych aspektów ekonomicznych praw własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim (biegle) i rosyjskim (w zakresie podstawowym).

Prywatnie jest żonaty, ma troje dzieci. Interesuje się sportem (squash, narty, rower), muzyką i historią.

Marcin Banasik Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska
dr Marcin Banasik – doktor nauk prawnych, radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

Specjalizuje się w prawie rzeczowym, prawie spadkowym, prawie umów gospodarczych oraz postępowaniach sądowych.

Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mateusz Gałka Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska
Mateusz Gałka – adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego (Université d’Orléans we Francji/Uniwersytet Jagielloński), stypendysta programu Socrates/Erasmus na Université Montpellier I (Francja).

Doradza w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych.

mgr inż. Przemysław Dudasz – aplikant rzecznikowski

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Absolwent Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, Technik elektronik.

W latach 2005 – 2007 informatyk Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

W 2007 roku rozpoczął we Włoszech współpracę z japońskim koncernem AMADA jako wdrożeniowiec systemów CAD/CAM/CAE i członek AMADA EUROPE SOFTWARE CENTER. Wprowadzał automatyczne systemy produkcyjne Amady min. w Szwecji, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Polsce.

W latach 2008 – 2010 pracował w firmie Verx, zajmującej się nowoczesnymi technologiami edukacyjnymi. Jako kierownik działu szkoleń był odpowiedzialny za wsparcie techniczne i szkolenia dla nauczycieli.

Od 2011 roku zatrudniony w firmie EGIS na stanowisku Starszego specjalisty ds. produktów multimedialnych oraz Trenera kompetencji cyfrowych.

Od lat związany z branżą nowoczesnych technologii edukacyjnych. Prelegent wielu ogólnopolskich konferencji edukacyjnych. Trener kompetencji cyfrowych.

W 2017 roku rozpoczął pod patronatem Dr Marka Mikoszy aplikację Rzecznika Patentowego przy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych.

W Kancelarii Efficis zajmuje się opracowywaniem zgłoszeń wynalazków, głównie z dziedziny mechaniki i elektroniki. Przeprowadza badania patentowalności wynalazków oraz badania stanu techniki w bazach literatury patentowej i technicznej. Wykonuje rysunki patentowe, w tym modele 3D.