Kancelaria prawna

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Dziedziny prawa:
 • prawo cywilne (umowy, dochodzenie należności, odszkodowania, nieruchomości, spadki),
 • prawo rodzinne (alimenty, rozwód / rozwody, separacja / separacje, unieważnienie małżeństwa, opieka i kuratela),
 • prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, reprezentacja w postępowaniu przed sądem, zakładanie działalności, sprawy rejestrowe, przekształcenia, restrukturyzacja, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, obsługa procesu inwestycyjnego – IPO/Catalyst/NewConnect, organizacje pozarządowe),
 • prawo pracy (reprezentacja pracodawcy i pracownika),
 • prawo administracyjne (reprezentowanie przed organami administracji, sądami administracyjnymi, wnioski, podania, skargi, odwołania, zażalenia),
 • zamówienia publiczne – obsługa postępowania, sporządzanie pism, reprezentacja przed KIO,
 • prawo autorskie, bazy danych, ochrona danych osobowych i prawo nowych technologii – sporządzanie umów, opinie, obsługa GIODO.
Usługi/Specjalizacja

Formy świadczenia usług przez Kancelarię Efficis to w szczególności:

 • Konsultacje, analizy
 • Opinie prawne
 • Sporządzanie projektów umów
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym
 • Reprezentacja przed sądami, organami administracji, KIO
 • Negocjacje/mediacje/ugody
 • Windykacja i postępowanie egzekucyjne
Obsługa osób prywatnych
     spadki
     nieruchomości
     rozwody
     prawo karne
     odszkodowania

W zakresie obsługi klientów indywidualnych prowadzimy sprawy spadkowe, rozwodowe, dotyczące nieruchomości.
Specjalizujemy się także w procesach o odszkodowanie za szkody na zdrowiu i mieniu ( odszkodowania za błędy medyczne, odszkodowania za śmierć lub utratę zdrowia w wyniku wypadku).
Prowadzimy także szereg spraw dotyczących zaniżonych wypłat z tytułu polis z odroczonym terminem płatności lub polis posagowych.
Prowadzimy sprawy dotyczące podziału majątku, eksmisje, alimenty sprawy karne, postępowania dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości (np. drogi, slupy energetyczne), sprawy pracownicze.
Do dyspozycji naszych klientów jest zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów posiadających komplementarne specjalizacje.

Obsługa firm
     zakładanie i obsługa spółek
     prawo autorskie
     dane osobowe
     zwalczanie nieuczciwej konkurencji
     kontrakty handlowe
     windykacja
     prawo pracy
     prawo nowych technologii
Prawo autorskie i prawa pokrewne

Problematyka prawa autorskiego skupia się wokół zagadnienia utworu (dzieła), praw twórcy, obrocie majątkowymi prawami autorskimi oraz ochronie procesowej. Cechami specyficznymi tej gałęzi prawa są m.in. brak obowiązku rejestracji (odmiennie w przypadku patentów oraz znaków towarowych), szczególne wymogi przewidziane dla umów mających za przedmiot prawa autorskie, zasady eksploatacji utworu, sporządzenia opracowań oraz prawa pokrewne.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Świadczone usługi polegają na zapewnieniu klientom skutecznego wsparcia w obronie przed nieuczciwymi, prawnie zabronionymi lub nielojalnymi działaniami konkurentów.  Wsparcie kancelaria realizuje poprzez konsultacje, pomoc w negocjacjach oraz sporządzaniu umów a także reprezentowanie klienta w sporach przed sądami powszechnymi.

Prawo nowych technologii

W odniesieniu do tej kategorii praw kancelaria świadczy pomoc prawną odnoszącą się do ochrony baz danych, domen internetowych, świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych.

Dlaczego my (nasze zasady, nasze standardy)

Współpraca z Kancelarią gwarantuje Państwu poszanowanie poniższych zasad, co znajduje przełożenie na jakość świadczonych usług. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zaufanie i informacja

Staramy się, aby zaufanie stanowiło trzon wzajemnej współpracy. Nadrzędną zasadą jest dobro naszego klienta. Budowanie zaufania wymaga czasu, pełnej informacji, a także woli współpracy i zrozumienia uwarunkowań podejmowanych działań.
Zespół kancelarii w trakcie prowadzenia sprawy pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwem, na bieżąco informując  o podejmowanych krokach. Standardem w naszej działalności jest bezzwłoczne skanowanie i przesyłanie wszelkiej korespondencji w postaci elektronicznej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykonując zawód radcy prawnego jesteśmy zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Stanowi to gwarancję zaspokojenia ewentualnych roszczeń ze strony naszych Klientów.

Zasady etyki radcy prawnego

Kodeks etyki radcy prawnego stanowi fundamentalny zbiór obowiązujących nas zasad. Kodeks dostępny jest na stronie http://www.kirp.pl  (w zakładce „uchwały”).

Zaangażowanie

Współpraca z kancelarią gwarantuje Państwu obsługę prawną przez energiczny i doświadczony oraz w pełni zaangażowany w Państwa sprawy zespół.

Kompetencje

Nieustannie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje oraz doskonalimy swój warsztat zawodowy. Podnosimy własne kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach i seminariach.

Specjalizacja

Kilkuletnie doświadczenie każdego z prawników kancelarii w zakresie danej dziedziny lub dziedzin prawa zapewnia synergię kompetencyjną oraz pozwala na kompleksową obsługę klienta. Do Państwa dyspozycji pozostaje zatem zgrany zespół prawników, który łącznie dysponuje wiedzą ze wszystkich obszarów prawa.

Uczciwość, szacunek i rzetelność

Jesteśmy przekonani, że poszanowanie fundamentalnych zasad takich jak uczciwość, szacunek i rzetelność jest podstawą wszelkiej działalności. Jest to ważne, nie tylko z ze względów etycznych lecz także z uwagi na osiągniecie sukcesów w działalności komercyjnej. Zasada „opłaca się być uczciwym i rzetelnym” jest kluczowa dla realizacji zamierzonych celów.

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa stanowi jedną z zasad etyki wykonywania zawodu. Gwarantujemy Państwu zachowanie w tajemnicy ujawnionych nam informacji i dokumentów.

Efektywność

Pracę naszej kancelarii wspieramy szeregiem udoskonaleń technicznych. Specjalistyczne programy do zarządzania relacjami z klientem (tzw. CRM)  pozwalają na bieżąco obserwować przebieg prac nad poszczególnymi sprawami i projektami. Ponadto umożliwiają Państwu zapoznanie się z całokształtem zleconych nam czynności. Cały czas poszerzamy także nasze zasoby literatury oraz oprogramowania zapewniającego dostęp do orzecznictwa oraz komentarzy.