UsługiWycena własności intelektualnej

Wyceny

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie szacowania praw własności intelektualnej jesteśmy w stanie kompleksowo przeanalizować zasoby aktywów niematerialnych i dokonać ich wyceny.

W praktyce gospodarczej często spotykanym problemem jest brak świadomości wartości posiadanych dóbr intelektualnych.

Często zdarza się, że firmy nie wiedzą w jaki sposób oszacować wartość:

    marki
    technologii
    wynalazków
    know-how
    kultury organizacyjnej

Konieczność wycenienia posiadanych dóbr intelektualnych pojawia się w sytuacji sprzedaży, podziału firmy lub zawierania kontraktów, których przedmiotem jest dobro niematerialne.