SzkoleniaUsługi

Szkolenia

Członkowie naszego zespołu mają doświadczenie zarówno w pracy ze studentami Uczelni Wyższych takich jak Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia, WSE im. Tischnera jak i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych.

Najczęściej przeprowadzane przez nas szkolenia dotyczą:

    prawa wynalazczego
    prawa autorskiego
    danych osobowych
    prawa medycznego
    prawa administracyjnego

Szkolenia prowadzimy zarówno w siedzibie naszej Kancelarii gdzie dysponujemy komfortowo wyposażoną salką konferencyjna mogącą wygodnie pomieścić 10 osób (wyposażoną min. w tablicę interaktywną oraz projektor multimedialny) oraz w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym.