Kancelaria patentowaRzecznik patentowyUsługi

Kancelaria patentowa

Specjalistyczne usługi rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Dokonujemy zgłoszeń wszystkich przedmiotów własności przemysłowej tj.

  znak towarowy (logo)
  wynalazek (patent)
  wzór użytkowy
  wzór przemysłowy
  oznaczenie geograficzne
  topografia układu scalonego

Wspieramy naszych klientów w sporach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących własności przemysłowej (ochrona przed naruszeniem znaku towarowego, patentu, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego).

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym WIPO.

Zapewniamy naszym partnerom biznesowym usługi w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa.

Zapewniamy usługę dozorowania terminów ważności opłat, prowadzimy badania w bazach danych oraz zajmujemy się ochroną wzornictwa.