Kancelaria prawnaUsługi

Renty odroczone – polisy PZU

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Kancelaria Efficis posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych zmierzających do waloryzacji kwot świadczenia pośmiertnego i świadczenia posagowego. Przykładowo, niedawno udało nam się uzyskać dla Klienta kilkaset tysięcy złotych podczas gdy towarzystwo ubezpieczeniowe początkowo proponowało kilka tysięcy.

Osoby, które zostały uposażone przez swoich krewnych (zazwyczaj wstępnych) polisami ubezpieczeniowymi związanymi z rentą odroczoną mają szansę uzyskać świadczenie wielokrotnie wyższe aniżeli to, które oferuje im ubezpieczyciel na drodze pozasądowej.
Powszechną praktyką w latach 70. i 80. ubiegłego wieku było zawieranie umów ubezpieczeń posagowych i ubezpieczeń rent odroczonych, które przewidywały w razie śmierci ubezpieczonego wypłatę świadczeń równych sumie wpłaconych składek na rzecz uposażonych – najczęściej dzieci lub małżonków.
Umowy te, mimo denominacji a wcześniej procesów hiperinflacji nie utraciły jednak swojego znaczenia gospodarczego po dzień dzisiejszy.
Odpowiednio przyjęte mierniki waloryzacji i uzasadnienie przyjęcia rozkładu ryzyka utraty wartości pieniądza w czasie pozwala  Sądowi ustalić wysokość świadczenia pośmiertnego w wysokości równej opłaconym składkom.
Szczególną uwagę należy zwrócić na okres przedawnienia tego rodzaju roszczeń, który dla uprawnionych rozpoczyna bieg od śmierci osoby ubezpieczonej.