Kancelaria prawnaUsługi

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Niejednokrotnie zdarza się, że nasze plany odnośnie do wykorzystania nieruchomości (najczęściej na cele budowlane) komplikuje kwestia braku uregulowanego stanu prawnego działki. Problemy te mogą przybrać różnorodną postać – od braku dostępu do drogi publicznej, poprzez nieuregulowane kwestie spadkowe aż po brak ustalenia aktualnego stanu własności, związany z ujawnieniem we właściwych rejestrach i księgach wieczystych osób, które już dawno nie żyją, albo są nieznane z miejsca pobytu.

Problemy z nieruchomościami przybierają też często postać sporów sąsiedzkich, w tym kwestii zasiedzenia nieruchomości lub ich części, albo ustalenia przebiegu granicy. We wszystkich tych sprawach zadbać należy o szczegółowe wyjaśnienie podstaw, z których właściciele lub posiadacze wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, takie jak uzyskanie prawa własności, prawa służebności czy ochrona naruszonego posiadania. Poznanie okoliczności sprawowania władztwa nad nieruchomością pozwala w postępowaniu sądowym na odpowiednie dobranie instrumentu prawnego, za pomocą którego np. 20 lub 30 lat posiadania nieruchomości przez osobę niebędącą właścicielem wywołuje skutki prawne polegające na uzyskaniu prawa własności.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości to skomplikowany proces, w którym nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie procesowe, które pozwala skutecznie chronić przysługujące naszym Klientom najszersze prawo do rzeczy, tj. prawo własności.