Kancelaria prawnaUsługi

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mają prawo dochodzić rekompensaty nie tylko za uszkodzenia spowodowane w ich pojazdach mechanicznych lub innych rzeczach ruchomych, ale przede wszystkim należy im się odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody osobowe i powstałą w wyniku wypadku krzywdę/traumę.


Kancelaria prawna Efficis oferuje pomoc w uzyskaniu:

     zadośćuczynienia
     odszkodowania za uszkodzenia ciała, śmierć
     odszkodowania za błędy lekarskie
     renty inwalidzkie

Pomagamy w przypadkach gdy występują:

     szkody osobowe
     uszczerbki na zdrowiu

Poszkodowany może liczyć przede wszystkim na zadośćuczynienie, które ma rekompensować wszelkie uszczerbki i negatywne następstwa w sferze materialno-psychicznej wywołane zdarzeniem drogowym takie jak pogorszenie sytuacji życiowej, utrata widoków powodzenia na przyszłość, zmniejszenie możliwości zarobkowych, wyższe koszty utrzymania, koszty leczenia i rehabilitacji itd. Kwoty te zależą od stopnia uszkodzenia ciała i uszczerbków na zdrowiu doznanych w trakcie zdarzenia – zazwyczaj (chociaż nie zawsze) im poważniejsze następstwa wypadku, tym wyższe kwoty świadczeń.

Co istotne, zadośćuczynienie w razie śmierci należy się nie tylko rodzinie zmarłego (każdej z osób z osobna), ale każdej z osób, którą łączyła ze zmarłym bliska relacji, zwłaszcza, jeżeli osoby te prowadziły przed zdarzeniem wspólne gospodarstwo domowe.

Uzyskane w postępowaniach sądowych świadczenia odszkodowawcze i z tytułu zadośćuczynienia pomagają rodzinom lepiej przystosować się do nowej rzeczywistości, zwłaszcza, że w orzecznictwie sądowym coraz silniej zarysowuje się trend zakładający, że świadczenia te mają mieć wymiar odczuwalny dla uprawnionych a nie jedynie symboliczny (który zazwyczaj proponują towarzystwa ubezpieczeniowe).