Kancelaria prawnaUsługi

Egzekucja umorzona z powodu bezskuteczności

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska
– co dalej?

Otrzymując postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności wierzyciele często odkładają sprawę ad acta błędnie przekonani, iż nie mają już żadnych szans na odzyskanie pieniędzy. Dłużnicy natomiast uważają, iż umorzenie egzekucji kończy ich problem i od teraz mogą zacząć „nowe życie”, bez widma komornika na karku. Czy aby na pewno?

Zgodnie z treścią art. 125 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową wynosi 10 lat. W przypadku umorzenia egzekucji komorniczej, złożenie ponownego wniosku egzekucyjnego przed upływem 10 lat przerywa termin przedawnienia. Składając systematycznie wnioski można więc sprawić, że nasze roszczenia nie ulegną przedawnieniu przez wiele lat. Czy takie postępowanie ma jednak sens? Skoro dotychczas nie udało się wyegzekwować należności, dlaczego miałoby się to udać po kilku/kilkunastu latach?

Przede wszystkim warto zastanowić się, dlaczego prowadzona do tej pory egzekucja nie przyniosła satysfakcjonujących rezultatów. Czy aby na pewno wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, które dają nam przepisy egzekucyjne? Jak wyglądała nasza współpraca z komornikiem – czy przypadkiem nie ograniczyła się do złożenia wniosku egzekucyjnego, wpłaty zaliczek oraz odbioru korespondencji? Czy wybór komornika był dziełem przypadku, czy też poprzedziło go poszukiwanie najbardziej skutecznej kancelarii? Czy reprezentował nas profesjonalny pełnomocnik, znający niuanse prawa egzekucyjnego i potrafiący „zdopingować” komornika do działania? Czy podjęliśmy działania takie jak: zlecenie komornikowi poszukiwania majątku, poszukiwanie rachunków bankowych przez system OGNIVO, wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801 kpc, wyjawienie majątku, wniosek o podział majątku wspólnego dłużnika, wpisy do rejestrów dłużników, sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie wymienione czynności stanowią ważne elementy skutecznego postępowania egzekucyjnego. Oczywiście, nie dają one gwarancji odzyskania dochodzonej należności, znacznie jednak zwiększają szansę na sukces.

Poza możliwością skorzystania z dotychczas pominiętych metod prowadzenia egzekucji, czy też wręcz zmiany komornika, złożenie po pewnym czasie od umorzenia postepowania egzekucyjnego nowego wniosku może okazać się strzałem w dziesiątkę z zupełnie innego, prozaicznego powodu. Poprawić mogła się chociażby sytuacja życiowa naszego dłużnika – mógł otrzymać np. spadek, założyć dochodową działalność gospodarczą, znaleźć pracę czy też np. uzyskać prawo do emerytury. Często po paru latach od umorzenia postepowania, dłużnicy do tej pory skutecznie ukrywający majątek tracą czujność i np. zakładają nowe rachunki bankowe. Niespodziewana ponowna egzekucja może wręcz skłonić ich do dobrowolnej zapłaty, byleby nie wracać już do życia z komornikiem na karku.

Czy zatem warto podejmować umorzone z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjne? Skoro kosztem uiszczenia zaliczek na czynności komornika, które zwykle wynoszą kilkadziesiąt złotych, możemy ponowić próbę odzyskania swoich wierzytelności, odpowiedź na pytanie wydaje się oczywista. Dodatkowa pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pokieruje podejmowanymi działaniami oraz zapewni współpracę z komornikiem, wydatnie przybliży nas do celu, jakim jest skuteczne wyegzekwowanie całej dochodzonej należności.

Mateusz Gałka Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska Mateusz Gałka  adwokat, Kancelaria Efficis