Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Renty odroczone – polisy PZU

Kancelaria Efficis posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych zmierzających do waloryzacji kwot świadczenia pośmiertnego i świadczenia posagowego. Przykładowo, niedawno udało nam się uzyskać dla Klienta kilkaset tysięcy złotych podczas gdy towarzystwo ubezpieczeniowe początkowo proponowało kilka tysięcy.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Waloryzacja świadczeń z okresu PRL-u

czyli jak uzyskać od ubezpieczyciela należne nam pieniądze? Sprawdź stare dokumenty – mogą być wiele warte) Powszechnie wydaje się (często błędnie), że w starciu klient- zakład ubezpieczeń ten pierwszy stoi na straconej pozycji i często otrzymuje odszkodowanie wielokrotnie mniejsze niż powinien. Czy tak być musi? Niekoniecznie!

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Niejednokrotnie zdarza się, że nasze plany odnośnie do wykorzystania nieruchomości (najczęściej na cele budowlane) komplikuje kwestia braku uregulowanego stanu prawnego działki. Problemy te mogą przybrać różnorodną postać – od braku dostępu do drogi publicznej, poprzez nieuregulowane kwestie spadkowe aż po brak ustalenia aktualnego stanu własności,

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Egzekucja umorzona z powodu bezskuteczności

– co dalej? Otrzymując postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności wierzyciele często odkładają sprawę ad acta błędnie przekonani, iż nie mają już żadnych szans na odzyskanie pieniędzy. Dłużnicy natomiast uważają, iż umorzenie egzekucji kończy ich problem i od teraz mogą zacząć „nowe życie”, bez widma komornika na karku.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Rekompensata za urządzenia przesyłowe

– istnieje nawet w przypadku stwierdzania zasiedzenia służebności przesyłu na rzecz operatorów sieciowych. Wśród właścicieli nieruchomości gruntowych od dawna popularnym i żywo dyskutowanym tematem jest problem uzyskania odpłatności za zlokalizowane na ich działkach elementy infrastruktury przesyłowej takie jak linie elektroenergetyczne, przewody telekomunikacyjne, rury kanalizacyjne, gazociągowe i inne.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Fałszywa faktura za publikację znaku

– czyli jak nie dać się oszukać W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy zwiększoną aktywność firm podszywających się pod oficjalne urzędy (Urząd Patentowy RP czy EUIPO lub WIPO) i próbujących w ten sposób wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców zastrzegających swoje znaki towarowe. Schemat działania naciągaczy wygląda następująco:

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Swoboda twórcza

– czyli kilka słów o różnicach we wzornictwie przemysłowym Projektując nowe wzory produktów, przy inspirowaniu się projektami wiodących liderów rynku warto pamiętać jaki dystans należy zachować od wzorcowych produktów aby nie narazić się na zarzut naruszenia cudzych praw do wzoru przemysłowego.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska dochodzenie roszczeń kredytobiorców kredytów walutowych

Pomoc frankowiczom (CHF)

Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) znacznie ułatwił dochodzenie roszczeń kredytobiorców kredytów walutowych. Kancelaria Efficis prowadzi sprawy przeciwko bankom dotyczące roszczeń z umów kredytowych zarówno co do kredytów walutowych (frankowych) indeksowanych jak i denominowanych do walut obcych.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mają prawo dochodzić rekompensaty nie tylko za uszkodzenia spowodowane w ich pojazdach mechanicznych lub innych rzeczach ruchomych, ale przede wszystkim należy im się odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody osobowe i powstałą w wyniku wypadku krzywdę/traumę.

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Wyższe świadczenia dla uposażonych w okresie PRLu

– (ubezpieczenia rent odroczonych) Instytucja waloryzacji kojarzy się obywatelom głównie z systemem rent i emerytur. Dzięki niej co jakiś czas dochodzi do urealnienia wysokości otrzymywanych „od państwa” świadczeń, tak by w jakiś sposób uprawnieni z tytułu renty czy emerytury mogli przeciwstawiać się inflacji.