Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Fałszywa faktura za publikację znaku

– czyli jak nie dać się oszukać W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy zwiększoną aktywność firm podszywających się pod oficjalne urzędy (Urząd Patentowy RP czy EUIPO lub WIPO) i próbujących w ten sposób wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców zastrzegających swoje znaki towarowe. Schemat działania naciągaczy wygląda następująco:

Kancelaria Prawna i Patentowa Efficis - radca prawny adwokat rzecznik patentowy Wieliczka Krakow Małopolska

Swoboda twórcza

– czyli kilka słów o różnicach we wzornictwie przemysłowym Projektując nowe wzory produktów, przy inspirowaniu się projektami wiodących liderów rynku warto pamiętać jaki dystans należy zachować od wzorcowych produktów aby nie narazić się na zarzut naruszenia cudzych praw do wzoru przemysłowego.